Op de foto van links naar rechts: Drs. Frans Schmitz, voorzitter MRK, lid - Mevr. Mr. Sophie Dellaert, secetaris - Drs. Léon van Liebergen, senior-conservator MRK, lid - Mr. Vic van Heeswijk, notaris, voorzitter - Marc van den Brand, vice-voorzitter MRK - Zuster Maria Karin, Moeder abdis - Cor van der Heijden, voorzitter Vrienden MRK, lid Slide2

Comité van Aanbeveling

De Stichting 300 jaar Abdij Uden wordt ondersteund door velen die de abdij een warm hart toedragen. Daarnaast hebben enkelen zich bereid verklaard het belang van dit jubileum te onderstrepen.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >