De stadt Ravensteijn (1651) Slide1
Gezicht op Megen (2012) Slide2
Abdij 'Maria Refugie' (2012) Slide3
Zusters in de tuin (2011) Slide4

Geschiedenis

Op 14 september 1713 vluchtten de zusters Birgittinessen vanuit Koudewater onder Rosmalen naar Uden, een dorp gelegen in het Vrije Land van Ravenstein. Hier kochten zij een soort versterkte boerderij, die eerder door de Kruisheren verbouwd was tot een kloostertje. De Kruisheren verlieten dit gebouw omdat zij elders in Uden, bij de O.L.Vrouwekapel, een geheel nieuw klooster hadden gebouwd.

De kloostergemeenschap bestond op dat moment uit vier zusters. Zij waren de kwartiermaaksters. Kort daarna volgden nog enkele zusters. Zij noemden hun abdij ‘Maria Refugie’. Zij beschouwden dit klooster als hun nieuwe toevluchtsoord. Natuurlijk brachten zij zoveel mogelijk van hun bezittingen met zich mee. Hieronder dus ook hun waardevolle collectie religieuze kunst. In 1875 hebben ze uit bittere noodzaak een gedeelte daarvan verkocht aan o.a. het Rijksmuseum.

Gelukkig zijn daarvan de laatste jaren talrijke belangrijke stukken weer aan het MRK in bruikleen gegeven om ze hier in hun oorspronkelijke omgeving ten toon te kunnen stellen.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >