De stadt Ravensteijn (1651) Slide1
Gezicht op Megen (2012) Slide2
Abdij 'Maria Refugie' (2012) Slide3
Zusters in de tuin (2011) Slide4

Birgitta

Birgitta van Zweden

Birgitta werd in 1303 op het adellijk landgoed van haar vader Birger Petersson ( Persson) te Finsta in de Zweedse provincie Uppland geboren. Haar moeder, Ingeborg Bengtsdotter, was nauw gerelateerd aan het Zweedse koningshuis. Kortom, Birgitta behoorde tot de hoogste Zweedse adel. Voor haar echtgenoot, Ulf Gudmarsson, waarmee zij op dertienjarige leeftijd trouwde, gold hetzelfde. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, waarvan enkelen tijdens het leven van Birgitta overleden. Reeds op vroege leeftijd ontving Birgitta, volgens haar vroegste biografen visioenen. Deze werden later gebundeld en staan bekend als de Revelationes van Birgitta.
Deze Openbaringen zijn niet alleen van grote invloed geweest op het leven van Birgitta en haar familie, maar maakten haar ook tot een van de belangrijkste mystici uit de hoge middeleeuwen. In deze visioenen ontving zij boodschappen van Christus, Maria en van heiligen.

 

Ook verschaften deze visioenen inzicht in het leven van Christus, in bijzonder over zijn lijden en de smart geleden door zijn moeder. Ook wantoestanden, als onzedelijk of onheus gedrag van gezagsdragers , werden, vaak plaatsgebonden, aan de kaak gesteld. Drie elementen komen daarbij voortdurend terug : het bevel om op bedevaart te gaan, de wil van Christus dat Birgitta een orde zal stichten en de missive aan de paus dat de zetel van Petrus niet in Avignon, maar in Rome dient te staan. Slechts één wens, opdracht, kon nog tijdens haar leven in vervulling gaan: de pelgrimstochten. De goedkeuring van haar orderegel vond kort na haar dood plaats en dat de paus weer definitief zijn zetel naar Rome verplaatste gebeurde ook na haar dood in 1373. De eerste pelgrimstocht ondernam Birgitta tezamen met haar man Ulf naar het graf van de Heilige Olof in het Noorse Trontheim. In 1341 reisden beiden af naar Santiago de Compostela om daar het graf van Jacobus te bezoeken. Op de terugweg, in Noord -Frankrijk, te Arras, werd Ulf ernstig ziek maar werd Birgitta verzekerd door de H. Dionysius, dat zij beiden gezond terug zouden keren in Zweden. Bij dezelfde gelegenheid werd haar opgedragen ook Jeruzalem en Rome te bezoeken.

Twee jaar later overleed Ulf in de cisterciënzer abdij van Alvastra
Na het overlijden van haar echtgenoot begon Birgitta met de bouw van een klooster te Vadstena en vertrok in gezelschap naar Rome. Daar zou zij tot haar dood verblijven. Vanuit Rome bezocht zij andere bedevaartplaatsen, bestookte de paus met verzoeken en hekelde met niet mis te verstane bewoordingen de wantoestanden binnen Kerk en wereld. Op het eind van haar leven bezocht zij ook de heilige plaatsen in het Heilige Land. Hier ontving zij o.a. het beroemde visioen van de geboorte van Christus en werd zij intens geconfronteerd met het lijden van Christus.

Teruggekeerd in Rome, vermoeid van het reizen en uitgeput vanwege al haar inspanningen, overleed Birgitta op 23 juli 1373. Kort daarop werd haar lichaam door haar dochter Catharina overgebracht naar Vadstena in Zweden en daar bijgezet in het klooster in aanbouw. In 1434 was het klooster gereed en werd de ‘Blauwe Kerk’, de kloosterkerk van het dubbelklooster te Vadstena ingewijd. In hetzelfde jaar werd te Rosmalen het eerste birgittijnse klooster in de Nederlanden gesticht.

Dit was mogelijk geworden daar paus Urbanus VI, toen definitief weer in Rome zetelend, op 3 december 1378, de kloosterregel van Birgitta definitief had goedgekeurd. Vanaf dat moment verspreidde de Orde van Birgitta zich vanuit Vadstena, vooral via de Hanzesteden, over Europa.
Na haar heiligverklaring in 1391 volgde in 1999 een extra kerkelijk eerbetoon aan Birgitta. Tezamen met Catherina van Siena en Edith Stein werd zij tot patrones van Europa benoemd. Dit niet op de laatste plaats ook vanwege haar inspanningen om in het toenmalige Europa  tot vrede te komen tussen de verschillende staten, in het bijzonder tussen Engeland en Frankrijk, die tijdens haar leven in een bloedige tweestrijd waren gewikkeld.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >