De stadt Ravensteijn (1651) Slide1
Gezicht op Megen (2012) Slide2
Abdij 'Maria Refugie' (2012) Slide3
Zusters in de tuin (2011) Slide4

Birgittinessen: orde van stilte en gebed

De Birgittinessen, zo genoemd naar hun stichteres Birgitta van Zweden (1303- 1373), vormen een contemplatieve orde ; zij wijden hun leven van arbeid en gebed aan God. Specialer nog aan de Lijdende Christus en zijn moeder Maria. Zij doen dat in stilte, verborgen achter hoge muren en tralies. Daar bidden zij voor de Kerk en de wereld.

Zij trekken zich letterlijk terug uit het wereldse. In afzondering maken zij tijd vrij om nader tot God te komen. In gezamenlijk gebed en op individuele wijze. Geestelijke verdieping in stilte, relativering van het alledaagse door toewijding aan God. Zij zijn de bruiden van Christus. Met elkaar leven zij de strikte regels na, opgesteld door hun stichteres. Daarbij hebben zij zo min mogelijk contact met de buitenwereld, die zij evenwel niet geheel buitensluiten. Hun klooster staat in de wereld, maar zij beschouwen het niet van de wereld.

De zusters leven sober, zeer sober. Hun voedsel halen ze voornamelijk uit de opbrengsten van hun kloosterhof. Daarnaast was er vroeger hun boerderij en genoten zij een weinig inkomsten uit verpachte stukken landbouwgrond.

Vijfentwintig jaar geleden kwamen de zusters alleen buiten de kloostermuren voor een bezoek aan bijvoorbeeld de tandarts en het ziekenhuis. En dan zo onopvallend mogelijk. Op bezoek bij de familie was en is nog steeds een zeldzaamheid. De bezoeker wordt nog altijd bij voorkeur ontvangen door een zuster achter tralies. Tot voor kort gold nog dat wanneer er iets afgeleverd diende te worden, dit moest gebeuren door middel van een draaikast. Tegenwoordig geschiedt dat meestal via het getraliede venster van de binnenpoort.

Hier melden zich nog dagelijks ook de velen die de zusters om voorspraak, ondersteuning vragen bij hun gebed. Jonge moeders vragen hier traditioneel om een klein geborduurd hartje, om de pijn van doorkomende tandjes bij hun baby’s te verzachten. Hier ontmoeten hemel en aarde elkaar vluchtig in een eeuwenoude traditie van stilte en gebed. In het verleden, heeft de abdij om te kunnen overleven, relatief veel schenkingen en legaten ontvangen.

Niet zelden als bruidsschat voor het onderhoud van een ingetreden zuster. Vaak in natura, in de vorm van landbouwgrond. Vele hectares zijn de laatste tientallen jaren aan de gemeente Uden verkocht voor woningbouw. Rond 1960 kende de abdij nog 36 monialen, zoals deze slotzusters ook wel genoemd worden. Nu, in 2012, bestaat de kloostergemeenschap uit zeven zusters. Zij leven nog altijd volgens de Regel van de H.Birgitta maar toetsen deze wel, tastend, aan onze tijd.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >