De stadt Ravensteijn (1651) Slide1
Gezicht op Megen (2012) Slide2
Abdij 'Maria Refugie' (2012) Slide3
Zusters in de tuin (2011) Slide4

Koudewater

De abdij ‘Maria Refugie’ te Uden is dus een rechtstreekse voortzetting van de middeleeuwse abdij ‘Mariënwater’ te Koudewater onder Rosmalen/’s-Hertogenbosch. Deze dubbelabdij werd in 1434 gesticht door Milla van Kampen, een rijke weduwe uit de gelijknamige Hanzestad. Eerder had zij geprobeerd in Kampen een abdij te stichten. Toen dit mislukte week zij uit naar Rosmalen, dat destijds, kerkelijk tot Luik behoorde. De kloosterstichting werd mogelijk dankzij hulp uit Florence en Stralsund waar al eerder kloosters volgens de regel van Birgitta gesticht waren.

Aan de stichting is een legende verbonden. Deze verhaalt over een imker die uit zijn bijenkorf op het landgoed Koudewater een afwisselend gezang van mannen én vrouwen hoorde. Toen hij de korf omdraaide zag hij een klein dubbelklooster met een kapel in het midden. Een duidelijke verwijzing naar de birgittijnse orde. Dit verhaal zou Milla van Kampen ter ore zijn gekomen wat voor haar weer aanleiding zou zijn geweest naar deze plek af te reizen.
In de tweede helft van de vijftiende eeuw werden vanuit deze abdij talrijke nieuwe kloosters gesticht. De meest bekende zijn die van Kampen, Dendermonde, Mariënbaum, Utrecht en Soest.
De abdij bezat een eigen scriptorium waarvan nog ruim tachtig handschriften verspreid over musea, bibliotheken en klooster, waaronder ‘Maria Refugie’ bewaard zijn gebleven. Een dergelijke hoeveelheid is uniek te noemen.

Na de val van ’s-Hertogenbosch in 1629 werd de dubbelabdij te Koudewater met opheffing bedreigd. Die volgde spoedig na 1648, toen de Vrede van Munster werd getekend. De paters moesten het gebouw verlaten, de zusters dienden, met behoud van een klein pensioen, uit te sterven.
Geleidelijk aan vertrokken de paters naar Hoboken onder Antwerpen, waarbij zij de stille hoop hadden dat de zusters wel zouden volgen. Die wilden hun abdij evenwel niet verlaten en bleven vasthouden aan het vertouwen in herstel te Koudewater. In het geheim lieten zij versterking aanrukken en wel uit het klooster ‘Maria-Bloem’ te Kalkar, een dochter van Mariënbaum.
Maar, toen de laatste zusters van Koudewater, zuster Maria Verdonck, op bijna honderdjarige leeftijd in 1711 was overleden, was het geduld van de Staten met de zusters op. De kloostergebouwen werden aangeslagen en de nog resterende zusters dienden te vertrekken. Zij vluchtten naar Uden, waar zij bepakt en gezakt op 14 september 1713 arriveerden.
In de loop der tijd is op Koudewater veel gesloopt van het oude klooster. Maar een gedeelte van het zusterklooster is bewaard gebleven. Het gaat grotendeels verscholen achter een klassieke gevel in de negentiende eeuw  opgetrokken. Het landgoed Koudewater werd de plaats voor een groot psychiatrisch ziekenhuis.


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >