Maria Refugie (2011) Slide4
Maria Refugie (1948) Slide3
Zusters in koorgebed (ca. 2000) slide1
Kapittelzaal (1968) slide2

Home

Geachte bezoeker, hartelijk welkom

Op 14 september 2013 herdenken de zusters Birgittinessen het feit dat zij 300 jaar geleden vanuit Koudewater, onder Rosmalen, naar Uden, in het Vrije Land van Ravenstein, zijn gevlucht. Rond dit jubileum worden verschillende activiteiten ontplooid. Door middel van deze website willen wij U daarvan op de hoogte brengen en houden.

De zusters Birgittinessen leven in stilte binnen de dikke muren. Zij leiden een teruggetrokken, sober leven. Dit volgens de regel van hun stichteres Birgitta van Zweden (1303-1373), patrones van Europa. In Nederland werd de eerste abdij in 1434 gesticht te Koudewater onder Rosmalen. Na de Reformatie werd deze abdij verplaatst naar Uden. Over de bewogen geschiedenis kunt U elders meer lezen.

Om ruchtbaarheid te geven aan het jubileum en de viering daarvan breder kenbaar te maken is in 2011 de Stichting ‘300 jaar Abdij Uden’ in het leven geroepen. Deze Stichting, die een ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft  gekregen, heeft, namens de zusters, de organisatie en financiering van het jubileum op zich genomen.
Bij een feest hoort natuurlijk ook een cadeau.

Lees verder >


Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >