Slide2
Slide1

Visionaire excursie 25 mei 2013

Maandag 08 April 2013

Op zaterdag 25 mei organiseert de Stichting Vrienden van het Museum in samenspraak met de Stichting 300 Jaar Abdij Uden, weer een voorjaarsexcursie.
2013 Staat geheel in het teken van het 300 jarig jubileum van de abdij. Op 14 september 1713 arriveerden de zusters in Uden. Meer hierover kunt U lezen op deez website.
De middeleeuwse voorgangster van de huidige abdij, de dubbelabdij ‘Mariënwater’ te Koudewater was de moeder van verschillende andere abdijen. Hieronder ‘Mariënbaum’ in Duitsland. Die abdij werd weer de moeder van de jongste dubbelabdij ooit gesticht, de abdij Marienfrucht te Kaldenkirchen ( 1625 ) Deze laatste abdij is in 1802 opgeheven, maar er zijn in Kaldenkirchen nog veel sporen te ontdekken. Kaldenkirchen wordt dan ook de eerste stop tijdens deze excursie.

Wij bezoeken de oude kloostergebouwen, zien de bibliotheek, en brengen ook een bezoek aan de Evangelische Kirche. De abdij werd destijds juist in Kaldenkirche gesticht als tegenwicht voor het protestantisme dat in die grensplaats destijds wortel begon te schieten. Het was een Contra-Reformatorische daad.
Ook het oprichten van een kapel, een Klein Jerusalem, door Gerard Vijnhoven tussen 1650 en 1660 in Willich-Neersen,  behoorde tot deze katholieke strategie om tegenwicht te bieden aan het opkomend protestantisme. Deze merkwaardige kapel met zijn nagebouwde geboortegrot en graf van Christus maakt deel uit van deze excursie. Na een eenvoudige edoch stevige maaltijd Zum Schwartzenpfuhl gaat de reis verder naar Oberhausen. Daar heeft de wereldberoemde kunstenaar Christo het grootste ‘beeldhouwwerk’, ooit gemaakt voor een binnenruimte, vervaardigd.

De binnenzijde van de Gasometer is ingepakt. De titel van dit uitzonderlijke project is dan ook Air Package . De kunstenaar Christo trok al eerder de aandacht door o.a. de Pont Neuf te Parijs en de Reichstag te Berlijn, te omhullen met zeildoek en een vallei in Colorado te overbruggen met een doek.

Een bezoek aan dit project zal U mogelijk een bijna birgittijnse, visionaire ervaring van ruimte opleveren.
Visioenen zijn onlosmakelijk verbonden met Birgitta van Zweden, denkt U daarbij slechts aan haar Revelationes, en derhalve wordt ter afsluiting op de terugweg ook nog korte visite afgelegd aan Mariënbaum, waar eens een bloeiende abdij van Birgitta’s Orde functioneerde.

De excursie wordt begeleid door Léon van Liebergen, senior conservator van het MRK, die daarbij geassisteerd wordt door lokale deskundigen, zoals prof.dr. Leo Peters en de heer Dietmar Kisters.
Het spreekt voor zich dat, geheel volgens traditie, tijdens deze excursie ook aandacht besteed zal worden aan de inwendige mens en culinaire aspecten daarmee verbonden nadrukkelijk niet vergeten worden.

Voor deelname of voor nadere informatie kunt U  zich melden bij : 

Theo Janssen,

theo.janssen@kpnplanet.nl
0413-274527 (thuis)
0647099659  (mobiel)

 

Nieuws overzicht

Galerie

Een mooie impressie van de Abdij te Uden.
Lees meer >

Hoe ondersteunt u dit jubileum?

Slim schenken is een kunst geworden.

Als u ook vindt dat drie honderd jaar Abdij in Uden passend gevierd moet worden en dat u uw steentje daaraan wil bijdragen dan verzoeken wij u contact met ons te zoeken.

Natuurlijk zijn we heel blij met elk bedrag dat er op onze bankrekening 10.89.25.676 bij de Rabobank binnenkomt.

Maar de belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkent en dat geeft mogelijkheden om op uw gift tot wel
52 % belastingaftrek te komen.

Lijfrente is een van de vormen. Wij verzorgen dat graag voor u, kostenloos vanaf een gift van € 250,00.

De leden van ons jubileumcomite en onze secretaris Mevrouw Mr. Sophie Dellaert (bij Van Heeswijk Notarissen te Rotterdam bereikbaar onder telefoonnummer: 010 - 22 40 930) zijn graag bereid discreet voor u de beste oplossing in beeld te brengen.

Nieuws

Expositie t.g.v. 300 jaar Abdij Uden verlengd

28-11-2013:

De expositie ‘300 jaar Abdij Uden’, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, is verlengd tot en met 5 januari 2014. Lees meer >

---

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel,

30-08-2013:

Start kaartverkoop voor bezichtiging van kapel, abdij en museum op zondag 15 september. Lees meer >